Om projektet

Detta är en loggbok för Emma Kragelund i Projektarbete A. Här får ni följa min resa från en idéskiss till en slutrapport, vilka beslut som jag tar och hur jag lyckas svara på mina viktigaste frågeställningar. Arbetet startade i Augusti 2012 och håller på fram till Juni 2013.

Jag har valt att fördjupa mig i de biverkningar som uppstår i samband med intag av hormonpreparatet p-piller. För att redovisa vad jag har kommit fram till kommer jag att skriva en slutrapport. Förhoppningarna är att jag även ska kunna skriva en intressant föreläsning som handlar just om detta ämne.

One thought on “Om projektet

  1. Pingback: Anteckningar 5 dec 2012 | Emma Kragelunds Projektarbete

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>