Copyright by Emma Kragelund 2013

Övningar

Här kommer jag att lägga ut olika simsättsövningar som kan användas i simundervisningen för att barn och vuxna lättare och snabbare ska  lära sig de olika simsätten.


Leave a Reply